วรรณกรรมพื้นบ้านสำนวนจีน สำนวนจีนที่สอดแทรกความรู้อิงประวัติศาสตร์จีน 华文俗语

อติชาต คงวุฒิคุณากร

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

วรรณกรรมพื้นบ้านสำนวนจีน-สำนวนจีนที่สอดแทรกความรู้อิงประวัติศาสตร์จีน-华文俗语-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

การใช้สำนวนคำพูดต่างๆ มักจะมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านหรือเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจนกลายเป็นคำพูดหรือประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีเนื้อหาสาระอ้างอิงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละยุคสมัย จนสามารถสะท้อนถึงสภาพการดำเนินชีวิต สังคม และประเพณีได้เป็นอย่างดี วรรณกรรมพื้นบ้านสำนวนจีนเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในชุดวรรณกรรมส่งเสริมภาษาจีนของสำนักพิมพ์คงวุฒิคุณากร โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นส่วนที่ช่วยด้านการเรียนการสอน และเพิ่มความเข้าใจในด้านภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของประเทศจีนที่เข้ามาเผยแพร่และมีบทบาทต่อชาวไทยอย่างมาก ในหนังสือวรรณกรรมพื้นบ้านสำนวนจีนเล่มนี้ ประกอบด้วยสำนวนจีน 57 สำนวน พร้อมภาพประกอบและตัวพินอินกำกับเพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียง แต่ละสำนวนจีนที่นำเสนอนี้เป็นสำนวนที่ชาวจีนมักจะใช้กันอยู่ในภาษาปัจจุบัน เมื่อคนไทยเรียนรู้ภาษาจีนกันมากขึ้น การใช้สำนวนในภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความคล่องแคล่วและทักษะที่มีต่อการใช้ภาษานั้นมีเพิ่มมากขึ้น


หมวดหมู่
เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์
kphbook
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
213 หน้า
วันที่เปิดขาย
30 September 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai