ศาสตร์แห่งการสั่งจิตบำบัด (Science of Hypnotherapy)

ดร.บุญเลิศ สายสนิท

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ศาสตร์แห่งการสั่งจิตบำบัด-(Science-of-Hypnotherapy)-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

เป็นหนังสือเพื่อการบำบัด แก้ปัญหา และพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ ช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์แห่งการสั่งจิตได้ถูกต้อง เพราะยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่มองสาสตร์นี้ไปในทางลบ หาว่าเป็นไสยสาสตร์ แท้จริงแล้วเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิต ซึ่งบุคคลที่ไม่เข้าใจ ก็เพราะคิดเอง เข้าใจไปเอง หาได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงไม่ ไม่เคยอ่าน ไม่เคยเรียน ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องได้อย่างไร แต่ผู้ที่มีโอกาสอ่าน ได้ยิน ได้ฟัง ได้เข้าไปฝึกอบรม สัมมนา เรียนรู้ บุคคลเหล่านี้จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า วิชาพลังจิตใต้สำนึกนั้นดีมากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยคนได้ แก้ไขบำบัดปัญหาสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายได้ ทำให้คนที่คิดลบเปลี่ยนมาเป็นคิดบวก ทำให้คนพูดร้ายเป็นคนพูดดีทำให้คนไร้เหตุผลเป็นคนมีเหตุผล เป็นศาสตร์และศิลป์อย่างแท้จริง ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตชีวิตของคนเราได้จริง ด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ช่วยเขียนแสดงบอกความคิดเห็นของคุณไปให้ผมทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง เพื่อการแก้ไข และเพื่อที่จะจัดทำเล่มต่อไป ที่จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่ตัวผู้อ่าน คนในครอบครัวของผู้อ่าน และสังคมที่ผู้อ่านมีชีวิตอยู่ ขอให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ในทางที่เจริญก้าวหน้า มีสุขภาพทั้งจิตและร่างกายดีอย่างสม่ำเสมอและตลอดไป


หมวดหมู่
จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง
สำนักพิมพ์
vasin Saisanit
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
80 หน้า
วันที่เปิดขาย
28 June 2019
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai