คุณเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จได้ (Change Your Life for Success)

ดร.บุญเลิศ สายสนิท

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

คุณเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จได้-(Change-Your-Life-for-Success)-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

เป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อชีวิตของมนุษย์ทุกท่านทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการดูแลรักษาสุขภาพจิตและร่างกาย ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นศาสตร์พัฒนาศักยภาพชีวิตของท่านให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมหัศจรรย์ เพราะไม่เพียงเขียนจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ทางทฤษฎี แต่เขียนจากประสบการณ์จากความเป็นจริงของชีวิต ให้เห็นสัจธรรมของชีวิต ตั้งแต่เกิดจนดับไป ทุกชีวิตต้องประสบความผิดพลาด ผิดหวัง สูญเสีย ความเศร้าโศก เสียใจ เบื่อหน่าย ท้อแท้ใจ ยิ่งไปกว่านั้นก็คือถึงอยากกับตาย เมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านจะพบเส้นทางที่ทำให้ท่านมีความคิด มีความหวังว่าชีวิตนี้ยังมีทางออกที่จะนำไปสู่เส้นทางที่สว่างสดใส เส้นทางที่จะนำท่านไปสู่ความมีสติปัญญา มีปฏิภาณ มีความรู้ ความเข้าใจที่จะแก้ปัญหาชีวิตของตนได้ด้วยตนเอง สามารถที่จะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ชีวิตการทำธุรกิจการงานรวมไปถึงชีวิตที่ต้องร่วมอยู่กับคนอื่นๆ ในสังคมได้อย่างปกติสุข


หมวดหมู่
จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง
สำนักพิมพ์
vasin Saisanit
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿159
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
163 หน้า
วันที่เปิดขาย
28 June 2019
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai