เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ-English-Pronunciation-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

การเรียนภาษาอังกฤษจะเริ่มจากการฟัง พูด แล้วอ่าน และเขียน การฟังเป็นการสั่งสมข้อมูลเพื่อใช้ในการพูด การอ่านก็เป็นการสะสมข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียน การฟังสำหรับเด็กๆ จะต้องอาศัยพ่อ-แม่ ผู้ปกครองคอยพูด คอยแก้ไขเมื่อพูดผิด แต่เด็กโตจะไม่มีใครมาช่วย นอกจากไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนพูดภาษาอังกฤษ หลายคนต้องการฝึกฝนการพูดภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ฟังฝรั่งพูดจากภาพยนตร์ หรือจากการพูดคุยแล้วไม่เข้าใจ แต่พอดู Subtitle หรือให้ฝรั่งเขียนก็จะร้องอ๋อทันที ว่าคำนี้รู้อยู่แล้ว แต่ฟังไม่รู้เรื่อง หรือการพูดคำที่ต้องการจะพูด แต่ฝรั่งฟังไม่เข้าใจ การฟังอย่างเดียวอาจจะทำให้การรับข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อน จึงต้องเรียนรู้ว่า ผู้พูดมีวิธีการออกเสียงอย่างไร เมื่อทราบวิธี และฝึกฝนดีแล้ว จะทำให้การฟัง และการพูดชัดเจน สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ง่าย   หลายท่านสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง สำเนียงเป๊ะ เคยถามว่าจบจากที่ไหน ได้รับคำตอบว่าจบในเมืองไทย ไม่เคยไปเรียนเมืองนอก แล้วให้คำแนะนำว่า ที่ทำได้เริ่มจาก การฝึกออกเสียง ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้อ่านจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ เพราะครอบคลุมเสียงที่ใช้เกือบทั้งหมด ทำให้มั่นใจว่า จะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในขั้นสูงต่อไป นอกเหนือจากนั้น ผู้อ่านจะได้ฝึกออกเสียง โดยวิธีเลียนเสียงจากเสียงคำอธิบาย ซึ่งจะช่วยลดเวลาการอ่าน และการออกเสียง ที่คลาดเคลื่อนไปได้มาก จากจำนวนเสียงที่ใช้อยู่ประมาณ 40 เสียง และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันกว่า 400 คำ ถ้าอ่าน และฟัง ก็จะใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน นอกจากจะฝึกฝนให้เกิดความชำนาญอาจจะใช้เวลามากกว่านั้น จึงหวังว่า การเลียนแบบ การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ จะช่วยให้ผู้อ่านได้ประโยชน์จากการศึกษาภาษาอังกฤษได้อย่างได้ผล เมื่อเข้าใจวิธีแล้ว ก็สามารถดูการออกเสียงคำศัพท์อื่นๆ ได้จากหนังสือ Dictionary หรือในเว็บไซด์เพิ่มเติม ผู้อ่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.cistraining.com วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์


หมวดหมู่
คู่มือการสอน
สำนักพิมพ์
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
30 September 2016
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai