พุทธธรรมกับสังคม

ประเวศ วะสี

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

พุทธธรรมกับสังคม-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

การแก้ปัญหาของสังคมนั้น ต้องการปรีชาญาณที่รู้แจ้ง แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวพุทธจะต้องศึกษาแก่นแท้ของพุทธธรรมให้ถูกต้องลึกซึ้งยิ่งขึ้นและศึกษาให้รู้เท่าทันความสลับซับซ้อนของสังคมปัจจุบันและความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในปัจยาการทั้งมวลของสังคม เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ระบบราชการ ระบบการศึกษา ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อิทธิพลของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งที่มีอยู่แล้วและกำลังเกิดขึ้นอีกอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างมากมาย


หมวดหมู่
สุขภาพ
สำนักพิมพ์
Folk Doctor
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿250
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
19 October 2014
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai