แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาศิลปะ สาระดนตรี

ศุภณัฐ ธิบูรณ์บุญ

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต--(Herbart-Method)-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่-4-วิชาศิลปะ-สาระดนตรี-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้นั้นใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการวางแผนและจัดวางแนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทสำคัญต่างๆ รวมกันเช่น บริบทความสอดคล้องด้านหลักสูตร บริบทความสอดคล้องด้านสถานศึกษา บริบทความสอดคล้องด้านบุคลากร บริบทความสอดคล้องด้านวัฒธรรมท้องถิ่น บริบทความสอดคล้องด้านชุมชน และความสอดคล้องด้านห้องเรียนเป็นต้น อีกทั้งยังความจำเป็นอย่างหนึ่งที่ครูผู้สอนต้องคำนึงถึงก็คือ ความสอดคล้องด้านกระบวนการสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้นั้นจึงมีหลักแนวคิดคือ การเน้นความสอดคล้องระหว่างการสอนกับบริบททางสังคม เศษฐกิจ และสภาพการเมืองอันเป็นปัจจุบัน


หมวดหมู่
คู่มือการสอน
สำนักพิมพ์
คมในฝัก
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
274 หน้า
วันที่เปิดขาย
22 March 2022
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai