วิชากฏหมายการศึกษา (ภาค ข)

ศุภณัฐ ธิบูรณ์บุญ

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

วิชากฏหมายการศึกษา-(ภาค-ข)-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

วิชากฎหมายการศึกษาภาค ข 1. รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 3. พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 6. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 7. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545


หมวดหมู่
กฎหมาย
สำนักพิมพ์
คมในฝัก
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
37 หน้า
วันที่เปิดขาย
18 September 2022
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai