อตุโล หลวงปู่ฝากไว้

พระโพธินันทมุนี (พระมหาสมศักดิ์ ปณฺฑิโต)

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

อตุโล-หลวงปู่ฝากไว้-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

อตุโล หลวงปู่ฝากไว้ (เล่มที่ ๓) เรียบเรียงโดย พระโพธินันทมุนี (พระมหาสมศักดิ์ ปณฺฑิโต) จะกล่าวถึงธรรมะจากช่วงบั้นปลายชีวิตขององค์หลวงปู่ดูลย์ ผ่านกายสังขารที่แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมอันแท้จริงของชีวิต และคำสอนล้ำค่าครั้งสุดท้ายจวบจนละสังขาร อีกทั้งยังมีเกร็ดธรรม ‘หลวงปู่ฝากไว้’ ซึ่งพิมพ์เผยแพร่มามากกว่า ๑ ล้านเล่ม ที่แนวทางปฏิบัติต่างๆ ของหลวงปู่ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจปฏิบัติธรรมรุ่นหลังต่อไป ซึ่งถือเป็นมรดกธรรมที่จะสถิตอยู่ในจิตผู้ที่อ่านตลอดกาล


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
DMG Books
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿199
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
03 January 2015
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai