อตุโล ไม่ใดเทียม

พระโพธินันทมุนี (พระมหาสมศักดิ์ ปณฺฑิโต)

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

อตุโล-ไม่ใดเทียม-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

อตุโล ไม่มีใดเทียม (เล่มที่ ๑) กล่าวถึง ประวัติและปฏิปทาแห่งองค์หลวงปู่ ตั้งแต่วัยเยาว์จนตราบเข้าสู่เพศบรรพชิต ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ปฏิปทาที่งดงาม และเส้นทางการเพียรเผากิเลสที่ยอมแม้กระทั่งแลกด้วยชีวิต เพื่อเข้าสู่การรู้จักจิตของตนอย่างแท้จริง จนเข้าถึง ‘จิตแห่งพุทธะ’ ในลำดับต่อไป


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
DMG Books
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿199
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
02 January 2015
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai