การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management ) เล่มนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสามารถบริหารจัดการ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลสูงสุด สารบัญ บทที่ 1 วิวัฒนาการของระบบโลจิสติกส์ บทที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก บทที่ 3 บทบาทและความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานระดับโลก บทที่ 4 โครงสร้างและขบวนการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก บทที่ 5 การจัดการกระจายสินค้าระดับโลก บทที่ 6 การจัดการการผลิตระหว่างประเทศ บทที่ 7 การบริหารการจัดซื้อจัดหาระดับโลก ฯลฯ


หมวดหมู่
ธุรกิจและการลงทุน
สำนักพิมพ์
Expernet
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿250
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
308 หน้า
วันที่เปิดขาย
01 February 2017
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai