การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ "โลกของธุรกิจปัจจุบัน อยู่ในยุคไร้พรมแดน ทุกธุรกิจล้วนมีโอกาสขยายขอบข่ายไปยังทั่วทุกมุมโลก ซึ่งก็แน่นอนว่า การแข่งขัน กฎกติกา และกฎระเบียบต่างๆ ย่อมมีอยู่ บ้างก็เป็นโอกาส บ้างก็เป็นอุปสรรค แล้วคุณจำเป็นต้องรู้อะไร และจะต้องจัดการอย่างไร?" สารบัญ บทที่ 1 ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ บทที่ 3 สภาพแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ บทที่ 4 การบังคับและการควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศ บทที่ 5 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ บทที่ 6 ระบบการเงินและเศรษฐกิจ และสนธิสัญญาการค้าต่างประเทศ บทที่ 7 การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ ฯลฯ


หมวดหมู่
ธุรกิจและการลงทุน
สำนักพิมพ์
Expernet
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿285
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
373 หน้า
วันที่เปิดขาย
01 February 2017
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai