หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท(EPUB)

พุทธทาสภิกขุ

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท(EPUB)-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

"...มีสติ เมื่ออารมณ์มากระทบ อย่าเผลอสติ อย่าเผลอให้เกิดอวิชชา ปรุงสังขาร วิญญาณ นามรูป อายตนะ..."


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ประเภท
EPUB
ราคาหน้าปก
฿110
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
02 August 2014
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai