สงบเย็น(EPUB)

พุทธทาสภิกขุ

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

สงบเย็น(EPUB)-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

สุขแท้ ฮิบายถึงสุขที่เกิดจากการไม่เบียดเบียน ไม่เอารักเอาเปรียบกัน การละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน (ซึ่งถือว่าเป็นความสุขชั้นสูงสุด)


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ประเภท
EPUB
ราคาหน้าปก
฿100
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
08 August 2014
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai