มากกว่าเงินตรา เล่ม 2

ดร.มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

มากกว่าเงินตรา-เล่ม-2-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือมากกว่าเงินตรา เล่ม ๒ ขวนคุยสบายๆตั้งแต่การรักษาสมดุลกายใจของเรา การรับมือกับวิกฤต การปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างอย่างมีความสุข จนถึงภาพกว้างในประเทศต่างๆที่สะท้อนชีวิต สภาวะแวดล้อม และมิติความแตกต่างของสังคม เพื่อการค้นหาคำตอบชีวิตร่วมกันต่อไปของผู้อ่านและผู้เขียน คำนิยมจาก คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าาที่บริหาร บ. ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) "...เราเป็นแนวร่วมหรือพันธมิตรทางความคิดกันในเรื่องนี้...องค์กรธุรกิจมีภาระหน้าที่ที่จะต้องแสวงหาเงินตรา เพื่อหล่อเลี้ยงการดำรงชีพของพนักงานในองค์กร รวมทั้งจ่ายภาษีให้รัฐและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงมีแนวโน้มที่จะมุ่งมั่นหาเงินจนมีภาพลักษณ์ของการหิวเงิน โดยหลงลืมความจริงว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะสร้างเงินขึ้นมาก็คือ พลังขององค์กรซึ่งเกิดจากทีมงานที่ดีและความมีจริยธรรม...ธุรกิจคือการบริการที่มอบให้แก่สังคม รายได้ที่จะได้มาจึงขึ้นอยู่กับคุณค่าของการบริหารที่มีต่อสังคม..." คำนิยมจาก คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี "...ความสุขในจิตใจของผู้คนกลับไม่ได้เติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับความสำเร็จทางตัวเลขเศรษฐกิจแต่อย่างใด...มีผลงานวิจัยจากนิตยสารฟอร์บส์ที่ได้สำรวจมหาเศรษฐี 400 คนแรกของโลก...แต่ปรากฏว่าความสุขของมหาเศรษฐีเหล่านั้นเท่ากันกับชาวเผ่ามาไซในอาฟริกาใต้ที่อาศัยอยู่ในป่า...ทรัพย์สินเงินทองนั้นมีผลและมีความสัมพันธ์เพียง 1% กับระดับความสุขเท่านั้น..."


หมวดหมู่
จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง
สำนักพิมพ์
มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
Free
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
148 หน้า
วันที่เปิดขาย
26 November 2019
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai