ตำนานพระภิกษุณี

คีตะธารา

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ตำนานพระภิกษุณี-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ดังเรื่องปรากฏ ในภิกษุณีขันธกะและอรรถกถา สรุปได้ความว่า หลังจากพระเจ้าสุทโธทนะ ปรินิพพานแล้ว วันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ นิโครธาราม ในเมืองกบิลพัสดุ์ พระนางมหาปชาบดีโคตรมี เสด็จเข้าไปเฝ้า และทูลขออนุญาตให้สตรีสละเรือนออกบวชในพระธรรมวินัย แต่การณ์นั้นมิใช่ง่าย พระพุทธเจ้าตรัสห้ามเสียถึง ๓ ครั้ง


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
คีตะธารา
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
Free
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
77 หน้า
วันที่เปิดขาย
18 May 2015
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai