พุทวจนจากพระโอษฐ์ เล่ม 2

คีตะธารา

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

พุทวจนจากพระโอษฐ์-เล่ม-2-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

เนื่องด้วยข้าพเจ้านี้เป็นผู้เรียบเรียง ไม่ได้คิดค้นหรือแต่งขึ้นมาแต่อย่างใด เพียงเพราะมีจิตศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา แล้วก็มาคิดว่าจะมีหนทางใดบ้างที่ทำให้เรานี้ได้บุญได้กุศล ก็ไปเปิดเจอพระพุทธวจนคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่ออ่านแล้วเกิดจิตผ่องใส ก็มีความปรารถนาจะนำมาเผยแผ่ต่อเพื่อก่อให้เกิดกุศล เพราะไม่มีทานใดเสมอได้ด้วยการให้ธรรมะเป็นทาน


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
คีตะธารา
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
Free
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
517 หน้า
วันที่เปิดขาย
18 May 2015
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai