5 นิสัยที่สำคัญ ต่อการพัฒนาตนเอง ของวัยรุ่น

ศ.ไอเดีย

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

5-นิสัยที่สำคัญ-ต่อการพัฒนาตนเอง-ของวัยรุ่น-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

นิสัยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาตนเองของวัยรุ่นเนื่องจากมีผลต่อการดำเนินชีวิตและความสำเร็จในอนาคตของพวกเขา นิสัยเป็นความเชื่อที่ฝังไว้ในจิตใจและผลิตโดยการกระทำซ้ำๆ ในแต่ละวัน และเมื่อนิสัยดี ๆ มีการติดตั้งในระบบจิตใจ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ๆ และเป็นกลไกในการเตรียมตนเองสำหรับความสำเร็จในอนาคต นิสัยที่ดีสามารถช่วยพัฒนาทักษะสำคัญต่าง ๆ ของวัยรุ่น เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบ การเข้าใจและยอมรับความต่างๆ ของผู้อื่น การต่อสู้กับความล้มเหลวและความผิดหวัง และอื่น ๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนาตนเอง นิสัยที่ดียังช่วยส่งเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ๆ และช่วยให้วัยรุ่นมีความมั่นคงในตัวเอง และสามารถรับมือกับอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนานิสัยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์ตนเองในวัยรุ่น โดยสิ่งที่สำคัญกว่าคือการเริ่มต้นและทำซ้ำๆ เพื่อสร้างนิสัยที่ดี


หมวดหมู่
จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง
สำนักพิมพ์
บริษัท กลอรี่แอนด์พาวเวอร์ จำกัด
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
35 หน้า
วันที่เปิดขาย
13 April 2023
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai