ท่องศัพท์เพื่อสอบ 5,800 คำ (สำหรับนักเรียนชั้นประถม ถึง ม.ปลาย)

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ท่องศัพท์เพื่อสอบ-5,800-คำ-(สำหรับนักเรียนชั้นประถม-ถึง-ม.ปลาย)-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

"ชุดนี้จะเป็นชุดคำศัพท์ สำหรับน้องๆ ที่เรียนระดับประถม (ป.1-6) มัธยมต้น (ม.1-3) และมัธยมปลาย (ม.4-6) เป็นคำศัพท์ที่รวบรวมมาจากหนังสือภาษาอังกฤษ ที่ใช้เรียนในโรงเรียนต่างๆ ของทุกระดับชั้น มากกว่า 40 เล่ม โดยนำมาเรียงตามตัวอักษร A ถึง Z จะได้คำศัพท์ทั้งสิ้น 5,800 คำ ที่จะช่วยให้น้องๆ ที่เรียนหนังสือแล้วสามารถหาว่าคำศัพท์คำนั้น มีชนิดของคำเป็นอะไร เช่น Noun, Pronoun, Verb, Adjective หรือ Adverb เป็นต้น และมีความหมายว่าอย่างไร ในคำศัพท์ดังกล่าวจะแบ่งเป็นบท บทละ 10 คำ ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 580 บท โดยแต่ละบท ผู้เรียนสามารถคลิกปุ่มลำโพง เพื่อฟังเสียง โดยจะออกเสียงสำเนียงอเมริกัน คำที่ 1 ถึง 10 เพื่อให้น้องๆ ฝึกฟัง ฝึกท่อง คำศัพท์ในภาษาอังกฤษนั้นมีมากมายนับแสนคำ แต่การที่จะทุ่มเทเวลาไปเรียนรู้ ไปท่องคงจะต้องใช้เวลานาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหาวิธี เลือกศัพท์ที่ดีที่สุด ให้ครอบคลุมการเรียนมากที่สุด คำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นที่กล่าวถึงนั้นก็คือ เป็นศัพท์ที่มีการใช้ในการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมในหนังสือที่ใช้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ประถมจนถึงมัธยมปลาย มากกว่า 40 เล่ม ในการรวบรวมคำศัพท์ในชุดที่ผ่านมานั้น จะนำคำศัพท์นั้นมาเรียงตามการใช้งานมากสุดไปน้อยสุด แต่ในชุดนี้จะเรียงตามตัวอักษรคล้ายกับเป็น dictionary แต่จะต่างกันตรงที่ว่าคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นคำศัพท์ครอบคลุมและมีใช้ในตำราเรียนภาษาอังกฤษที่มีในการเรียนการสอนมากที่สุดที่ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้ทุกคำ จะทำให้ง่ายต่อการค้นหา เช่นน้องๆ ที่เรียนชั้นประถม อาจจะต้องการทราบเฉพาะบางคำที่เรียนก็สามารถเข้ามาดูความหมายและฝึกออกเสียงในคำในบทนั้น อย่างไรก็ตามถ้ามีเวลาก็สามารถเรียนรู้คำศัพท์อื่นๆ ล่วงหน้าไปก่อนก็จะได้เปรียบ ในศัพท์แต่ละคำนั้น ได้แสดงชนิดและความหมายของคำศัพท์นั้น ผู้อ่านจะต้องทำความเข้าใจตรงส่วนนี้เพราะ ศัพท์คำเดียวกัน เมื่อชนิดของคำต่างกัน ก็อาจจะมีความหมายคล้ายกันหรือต่างกันได้ ขณะเดียวกัน ในศัพท์ที่ชนิดเดียวกัน ก็ยังมีความหมายหลากหลายความหมายเช่นกัน ชนิดของคำนั้นจะต้องใช้ควบคู่กับ โครงสร้างของประโยคด้วย เมื่อผู้อ่านเข้าใจทั้ง 2 ส่วนคือ โครงสร้างของประโยค กับคำศัพท์แล้วจะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น แนะนำว่าน้องที่กำลังเรียน ประถม 5-6 และ ม.ต้น ให้เข้าไปดูฟรี วิดีโอชุด Business English 10 บท ที่ SkillLane.com เพื่อจะได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างประโยค กับ ชนิดของคำในคำศัพท์"


หมวดหมู่
ต่างประเทศ
สำนักพิมพ์
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
633 หน้า
วันที่เปิดขาย
07 October 2021
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai