เรียงตามความสนใจ toggle icon toggle icon

หนังสือโดยผู้แต่ง

cover

Excel Workshop: ติวลูกทำโจทย์เลข 10,000 ข้อ

cover

เจาะลึก Excel: Dynamic Array การสร้างสูตรลัดแบบสายฟ้าแลบ

cover

สุดยอดเคล็ดลับ เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ในเวลา 1 วัน [อ่านฟรี!]

cover

สุดยอดเทคนิค การฝึกจิตเพื่อบรรลุธรรม [แจกฟรีเป็นธรรมทาน]

cover

ปลอด COVID ด้วยวิถีทางธรรมชาติ

cover

ท่องศัพท์ 1,500 คำ Verb ที่ใช้บ่อยสุด

cover

ท่องศัพท์ 1,500 คำ Noun ที่ใช้บ่อยสุด

cover

ท่องศัพท์ 1,500 คำ Adjective ที่ใช้บ่อยสุด

cover

สอนลูกเขียนโปรแกรม Python (Python For Kids)

cover

Excel มืออาชีพ: การเขียน VBA กับ User Form

cover

Excel มืออาชีพ: เจาะลึก ฟังก์ชั่น และการสร้างสูตร

cover

Excel มืออาชีพ: เจาะลึก PivotTable และ PivotChart

cover

Excel มืออาชีพ: เทคนิคการเขียน VBA สำหรับผู้เริ่มต้น

cover

หลักการบัญชีสำหรับผู้เริ่มต้น (Introduction to Accounting)

cover

สุดยอดเทคนิค การฝึกจิต ให้เป็นสมาธิ สำหรับผู้เริ่มต้น

cover

ฝึกอ่านภาษาบาลี ง่ายๆ ใน 10 นาที

cover

สุดยอดเทคนิค ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ

cover

ประวัติและคำสอน สมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเจ้าพระองค์แรกในจักรวาล

cover

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 9 คำที่ 8,001 ถึง 9,000

cover

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 10 คำที่ 9,001 ถึง 10,000