เงื่อนไขการอัพเกรดแพ็กเกจ

ลูกค้าที่อัพเกรด Package รูปแบบ Auto renew และมีวันคงเหลืออยู่ ระบบจะปรับวันใช้งานคงเหลือเป็นแพ็กเกจใหม่โดยเปรียบเทียบตามมูลค่า

แพ็กเกจเดิม แพ็กเกจใหม่ จำนวนวันของแพ็กเกจใหม่
Basic Premium วันคงเหลือ x 0.67
Premium Premium วันคงเหลือ x 1

ตัวอย่างเช่น

สั่งซื้อ Premium package (Auto renew) รายปี ได้จำนวนวันใช้งาน
365 วัน
แต่แพ็กเกจเดิมเป็น Basic package (Auto renew) รายปี ซึ่งมีวันคงเหลืออยู่
60 วัน
เทียบเท่ากับ Premium package รายปี
(60 x 0.67) = 41 วัน
ดังนั้น จะมีวันใช้งาน Premium package ก่อนการต่ออายุครั้งต่อไปทั้งสิ้น
(365 + 41) = 406 วัน
** ยกเว้นการซื้อ Auto Renew ช่องทาง Apple Itune และ Google Play จะไม่นำมาคำนวณ ลูกค้าต้องทำการปิดสมาชิกก่อนเท่านั้น