กฎหมายสำหรับสอบตำรวจ

เฉลิมวุฒิ สาระกิจ

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

กฎหมายสำหรับสอบตำรวจ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือคำอธิบายกฎหมายสำหรับสอบตำรวจจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะสอบตำรวจ ทั้งชั้นประทวน และสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการสอบ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน และกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ผู้เขียนได้รวบรวมคำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่สนใจจะสอบตำรวจได้อ่านคำอธิบายที่ทำให้เข้าใจกฎหมายนั้น ๆ เพื่อจะได้ทำข้อสอบในแต่ละวิชาได้ดียิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงมีลักษณะเป็นคำอธิบายกฎหมาย ไม่ใช่หนังสือเรียบเรียงกฎหมายที่มีแต่ตัวบทกฎหมาย พระราชบัญญัติ เนื้อหาครอบคลุม 3 วิชาหลักสำหรับการสอบตำรวจ คือ ภาค 1 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป กฎหมายอาญาภาคความผิด กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายพยานหลักฐาน รายระเอียดโปรดดูที่สารบัญ แถมฟรี ข้อสอบปรนัยออนไลน์จำนวน 200 ข้อ (เพียงแค่แสดงหลักฐานการซื้อหนังสือ)


หมวดหมู่
กฎหมาย
สำนักพิมพ์
Chaloemwut Sarakit
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
439 หน้า
วันที่เปิดขาย
15 June 2018
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai