ถาม-ตอบ วิอาญา

เฉลิมวุฒิ สาระกิจ

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ถาม-ตอบ-วิอาญา-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ถามตอบวิอาญาเล่มนี้ทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเนื้อหาให้กับผู้ที่ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษากระบวนยุติธรรมทางอาญาซึ่งมีทั้งหลักการ และวิธีปฏบัติ โดยผู้เขียนได้ตั้งคำถามและอธิบายคำตอบในหัวข้อที่สำคัญๆ และมีความจำเป็นที่ผู้ศึกษาจะต้องรู้ ในหนังสือถามตอบวิอาญาครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่หลักการทั่วไป ผู้เสียหาย การสอบสวน อำนาจฟ้องคดีอาญา คดีอาญาระงับ การจับ ขัง ค้น จำคุก ปล่อย และการสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการ การพิจารณาคดีในชั้นศาล การทำคำพิพากษา อุทธรณ์ รวมถึงฎีกา


หมวดหมู่
สังคม
สำนักพิมพ์
Chaloemwut Sarakit
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿199
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
197 หน้า
วันที่เปิดขาย
23 March 2018
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai