ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย

เฉลิมวุฒิ สาระกิจ

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือคำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด : ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า หนังสือ ตำรา และบทความต่าง ๆ รวมถึงจากประสบการณ์ของผู้เขียนจากการบรรยายกฎหมายอาญาทั้งภาคทั่วไปและภาคความผิด ผู้เขียนพยายามเรียบเรียงให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย และสามารถจดจำสาระสำคัญของความผิดอาญาแต่ละฐานทั้งแต่ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดฐานทำให้แท้งลูก และความผิดฐานทอดทิ้งซึ่งอยู่ในลักษณะที่ 10 ของประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่มาตรา 288 ถึงมาตรา 308


หมวดหมู่
กฎหมาย
สำนักพิมพ์
Chaloemwut Sarakit
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
109 หน้า
วันที่เปิดขาย
25 March 2018
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai