การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

Jack PK

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ Effective Business Writing: Will be help efficiency customer relationship management หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์กรและบุคลากรมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อความเป็นเลิศในการเขียนเชิงธุรกิจและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การใช้ประ- โยชน์จากช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย การสร้างเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่โน้มน้าวใจ และการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยรวม ผู้อ่านสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาความ สัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และบรรลุความ สำเร็จขององค์กร การใช้เทคนิคเหล่านี้จะไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อแต่ละบุคคลในการมีปฏิสัมพันธ์ในแต่ละวัน แต่ยังส่งผลต่อการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองโดยรวมขององค์กรด้วย


หมวดหมู่
ธุรกิจ
สำนักพิมพ์
JACK PK
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
257 หน้า
วันที่เปิดขาย
11 September 2023
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai