เที่ยวเพลินใจในคิวชู ตอน ศาลเจ้ายูโทะคุอินะริ..ซากะ

ป้าแจง

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

เที่ยวเพลินใจในคิวชู-ตอน--ศาลเจ้ายูโทะคุอินะริ..ซากะ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ศาลเจ้ายูโทะคุอินะริ (Yutoku Inari Shrine) ตั้งอยู่ที่เมืองคะชิมะ จังหวัดซากะ (Saga) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ(Saga) ที่มีอายุมากกว่า 300 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1687 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต และเป็นศาลเจ้าประจำตระกูลนาเบะชิมะ (Nabeshima clan) ผู้ปกครองเมืองซากะ นับเป็นศาลเจ้าใหญ่แห่งเมืองซากะ ที่สร้างอุทิศให้กับ เทพอินาริ คือเทพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดองค์หนึ่งของนิกายชินโต เทพอินาริเกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองของพืชผลทางการเกษตร เป็น ผู้บันดาลให้เกิดความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของธุรกิจ ปกปักษ์รักษาผลผลิตในการเพาะปลูก รวมไปถึงช่วยป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่


หมวดหมู่
ท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์
ป้าแจง
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
70 หน้า
วันที่เปิดขาย
15 December 2021
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai