ภาพร่างสีน้ำกับการออกแบบฉาก/WATER COLOR SKETCH FOR SCENIC DESIGN

ดุจเพชร

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ภาพร่างสีน้ำกับการออกแบบฉาก/WATER-COLOR-SKETCH-FOR-SCENIC-DESIGN-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

การระบายสีน้ำบนภาพร่างแบบฉาก เป็นเทคนิคที่นิยมในหมู่นักออกแบบฉากละคร เนื่อง จากสีน้ำมีลักษณะเฉพาะที่สามารถสื่อสารความคิดและความรู้สึกได้อย่างมีสีสัน ได้อารมณ์และรายละเอียดที่มีสีสันสอดคล้องกับเรื่องราว เป็นความนิยมแบบคลาสสิกที่ประกอบงานได้อย่างมีคุณค่าและต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ประกอบงานเป็นเกณฑ์วัดความสำเร็จ ในการสื่อสารเนื้อหาสาระของละครเวทีเรื่องนั้นๆ ผู้ประกอบงานที่สามารถทาสีฉากได้เป็นอย่างดี ย่อมมีความสามารถในการประกอบงานระบายสีน้ำให้ได้สาระอย่างแม่นยำด้วย ต้องหมั่นฝึกฝนสื่อสารด้วยภาพสีน้ำอย่างที่ต้องการให้ภาพฉากปรากฏบนเวทีอย่างมีความหมาย เทคนิคการระบายสีน้ำอย่างง่ายๆ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ได้แก่ การร่างภาพด้วยดินสอตามที่ต้องการลงบนกระดาษวาดระบายสีน้ำที่มีเนื้อหยาบและซับน้ำ จากนั้นจึงผสมสีน้ำให้เรียบร้อยก่อนทำการปาดน้ำลงบนพื้นงานที่กำหนดไว้ แล้วจึงลงสีตามที่ต้องการ การระบายสีน้ำขั้นพื้นฐานที่ควรจำมี 3 ลักษณะคือ การระบายสีเรียบ การระบายสีขอบเข้มข้น และการระบายสีขอบนุ่มนวล ส่วนเทคนิคการระบายสีน้ำขั้นสูง ได้แก่ การระบายสีน้ำเปียกบนแห้ง การระบายสีน้ำแบบอ่อน-แก่หรือไล่โทน การระบายสีน้ำแบบเปียกบนเปียก การระบายสีน้ำแบบแห้งบนแห้ง และการระบายสีน้ำเคลือบ ผู้ประกอบงานออกแบบฉากที่ ต้องการประสบความสำเร็จในการงานด้านนี้ ต้องหมั่นฝึกฝนจนเกิดความชำนาญเพื่อประกอบงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ


หมวดหมู่
ทั่วไป
สำนักพิมพ์
Krisaraoutlookcoth
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
24 หน้า
วันที่เปิดขาย
08 October 2018
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai