รู้เท่าทัน และป้องกันโรค ไข้เลือดออก

khwanjai

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

รู้เท่าทัน-และป้องกันโรค-ไข้เลือดออก-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในช่วงที่กำลังมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอยู่เป็นจำนวนมาก และจากการที่มีโอกาสได้เยี่ยมและศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล พบว่าผู้ป่วยหลายรายยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นโรคไข้เลือดออก ผู้เขียนจึงเขียนหนังสือนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวหนึ่งในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรค วิธีการดูแลตัวเองเมื่อเป็นโรค และการป้องกันการเกิดโรค หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกมากขึ้นนะคะ สารบัญ คำนำ 2 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 4 ชนิดของเชื้อไข้เลือดออก 6 การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก 8 การทดสอบทูร์นิเคต์ 9 อาการของโรคไข้เลือดออก 12 ระยะฟักตัวของโรค 12 อาการแสดงของโรคไข้เลือดออก 13 ระดับความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก 18 การรักษาโรคไข้เลือดออก 20 อาการที่แสดงว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น 23 การป้องกันโรคไข้เลือดออก 25 คลายข้อสงสัย เรื่องไข้เลือดออก 29 ประวัติผู้เขียน 32


หมวดหมู่
สุขภาพ
สำนักพิมพ์
ebook4u
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
33 หน้า
วันที่เปิดขาย
01 December 2018
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai