รู้เท่าทัน และป้องกันโรค ชิคุนกุนยา

khwanjai

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

รู้เท่าทัน-และป้องกันโรค-ชิคุนกุนยา-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้กับคนทั่วไปเกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยา (Chigunkunya) ซึ่งในอดีตโรคนี้จัดเป็นโรคไข้เลือดออกชนิดหนึ่ง แต่ปัจจุบันได้แยกโรคนี้ออกมาเนื่องจากความรุนแรงของโรคน้อยกว่าไข้เลือดออก และเกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา ไม่ใช่เชื้อเด็งกี ที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก อาการที่ค่อนข้างเด่นชัดของโรคนี้มีความใกล้เคียงกับโรคไข้เลือดออก แต่อาการเพิ่มเติม คือ อาการปวดตามข้อ มีผื่นขึ้น และปวดเมื่อยตามตัวมาก เราสามารถดูแลตัวเองและป้องกันได้อย่างไร หาอ่านได้ในหนังสือเล่มนี้คะ สารบัญ คำนำ 2 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยา 4 อาการแสดงของโรค 6 ระยะฟักตัวของโรค 6 อาการ 6 ระดับความรุนแรงของโรค ชิคุนกุนยา 9 การตรวจวินิจฉัยโรคชิคุนกุนยา 11 การรักษาโรคชิคุนกุนยา 12 อาการที่แสดงว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น 15 การป้องกันโรคชิคุนกุนยา 17 คนที่เป็นแล้วมีโอกาสเป็นซ้ำหรือไม่ 21 ประวัติผู้เขียน 22


หมวดหมู่
สุขภาพ
สำนักพิมพ์
ebook4u
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
23 หน้า
วันที่เปิดขาย
01 December 2018
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai