สอนน้องพยาบาล ให้รู้จักสารน้ำ ในการรักษาคนไข้

khwanjai

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

สอนน้องพยาบาล-ให้รู้จักสารน้ำ-ในการรักษาคนไข้-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

เนื้อหาในเล่มนี้มีหลายส่วนที่น่าสนใจ เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของความเป็นมาของการให้สารน้ำในร่างกายมนุษย์ ส่วนประกอบของน้ำภายในเซลล์ และน้ำนอกเซลล์ ความสำคัญของเกลือแร่ และกระบวนการควบคุมสารน้ำภายในร่างกาย นอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินภาวะขาดน้ำในร่างกาย โดยอาจจะดูได้จากค่าความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ ค่าความเข้มข้นของเลือด และผลการตรวจของเกลือแร่ในร่างกาย ภายในเล่มยังมีตัวอย่างของสารน้ำชนิดต่างๆมาให้ดู และระบุถึงองค์ประกอบของสารน้ำแต่ละชนิด เหตุผลในการเลือกใช้สารน้ำแต่ละแบบ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและเชื่อมโยงกับประสบการณ์การทำงานมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้มีการยกตัวอย่างผู้ป่วยมาทำการวิเคราะห์ร่วมด้วย เพิ่มเติมเทคนิคการคำนวณการให้สารน้ำ ซึ่งไม่เพียงแค่เรารับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น แต่สามารถประเมินได้ว่าผู้ป่วยแต่ละรายควรได้รับสารน้ำในปริมาณเท่าไหร่ อีกทั้งสามารถสังเกตอาการผิดปกติจากการให้สารน้ำ แนวทางการแก้ไขเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้บรรดาพยาบาลมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ


หมวดหมู่
คู่มือการสอน
สำนักพิมพ์
ebook4u
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
106 หน้า
วันที่เปิดขาย
07 January 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai