องค์ประกอบในการผลิตละครเวที/ELEMENTS OF THE STAGE PRODUCTION

ดุจเพชร

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

องค์ประกอบในการผลิตละครเวที/ELEMENTS-OF-THE-STAGE-PRODUCTION-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ศิลปะแขนงต่าง ๆ ย่อมมีความสัมพันธ์และรวมเป็นอันหนึ่งเดียวกันได้ ด้วยการประกอบงานประสานกันอย่างดีของฝ่ายงานต่าง ๆ ในการผลิตละคร โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและร่วมกันประกอบงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ประสิทธิผลในการเข้าสู่สถานการณ์ของเรื่องอย่างมีความหมายและสมเหตุสมผล พื้นฐานการสร้างฉากในอดีตมีลักษณะเดียวกันกับพื้นฐานการสร้างละครหรือการผลิตละครที่มีเทคนิคและวิธีการดำเนินงานต่างๆ ที่ยังคงเหมือนเดิมมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต โครงสร้างฉาก เครื่องประกอบฉากการแสดง เครื่องกลไกต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบงานบนเวที รวมถึงแสง และผลลัพธ์ต่าง ๆ ของมัน มีบทบาทต่อการแสดงอย่างมากในอดีตอย่างไรก็ยังคงมีบทบาทมากเช่นนั้นต่อมาจนถึงปัจจุบัน การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มักจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปกับการแข่งขันทางความคิด เพื่อนำเสนอความแหวกแนวแปลกใหม่ที่เป็นผลงานของผู้ออกแบบฉาก ผู้กำกับเทคนิค ผู้กำกับการแสดง และผู้อำนวยการสร้าง ที่ช่วยกันประดิษฐ์สร้างสรรค์ค้นคิดขึ้น เพื่อสนองศรัทธาของผู้ชมผู้เฝ้าติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องอย่างไม่รู้จักเบื่อหน่าย


หมวดหมู่
ทั่วไป
สำนักพิมพ์
Krisaraoutlookcoth
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
22 หน้า
วันที่เปิดขาย
27 September 2018
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai