CIO World&Business

CIO WORLD_SEPTEMBER_ 2020

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

CIO-World&Business-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับนิตยสารเล่มนี้

นิตยสาร “CIO WORLD&BUSINESS” เผยแพร่เรื่องราวและบทบาทของการบริหารธุรกิจด้วยไอซีที โดยนำเสนอเนื้อหาและความคิดระดับผู้นำ เติมช่องว่างระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจและการทำงานด้านไอทีสำหรับ องค์กร ภาครัฐและเอกชนพร้อมนำเสนอความรู้และมุมมองระดับสากลศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อให้การได้รับรู้ข่าวสาร สอดรับกับสถานการณ์การแข่งขันในโลกธุรกิจ การสื่อสาร เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางความคิดนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการได้ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาคม CIO, บทวิเคราะห์ข่าวสาร, บทความเชิงวิชาการ, แนวคิดการบริหารงานและตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจและผู้อ่านทั่วไป


อันดับในอุ๊คบี
#9999 จากทั้งหมด
หมวดหมู่
เทคโนโลยี
สำนักพิมพ์
ส.พิจิตรการพิมพ์ จำกัด
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿90
ISSN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
90 หน้า
วันที่เปิดขาย
21 October 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai